Kaynaklar

Türkiye'nin Her Yerinde YanYana Projesi Sosyal Etki Raporu

2020-22 yılları arasında 10 şehirde yürütülen projemizin İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından bilimsel yöntemlerle ve nesnel veriler ışığında hazırlanan Sosyal Etki Raporu’nu okuyabilir ve proje kapsamında ulaştığımız çıktılara ve deneyimlere dair detaylara ulaşabilirsiniz.

YanYana Savunuculuk Konferansı Raporu

12 Nisan 2022 tarihinde göç çalışanları, ruh sağlığı uzmanları, eğitimciler, gönüllüler ve ilgili paydaşlarla yan yana geldiğimiz Savunuculuk Konferansı konuşmalarından öne çıkan bölümler, derinleşme ile ilhamlanma oturumları, arama çalışması ve çok daha fazlasını rapordan okuyabilirsiniz.

Pandemi Koşullarında Eğtim: Öğretmen Deneyimleri ve Kapsayıcı Öneriler

Bilgi Notu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) ve Tohum Otizm Vakfı tarafından hazırlanmıştır.

YanYana Projesi Etnografi Raporu

2017-2018 döneminde uygulanan YanYana Projesi kapsamında hazırlanan Etnografi Analiz Raporu

Sosyal Uyum Çalıştayı Raporu

YanYana Projesi Sosyal Uyum Çalıştayı, 22 Şubat 2018’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Göç İdaresi, UNICEF, UNHCR, EU gibi kurumların temsilcileri ve 150 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Sosyal Etki Raporu

YanYana Projesi 2017-2018 uygulamasının etki değerlendirmesi yapılmış, hazırlanan Sosyal Etki Raporu ilgili kurumlar ve halkla paylaşılmıştır.

MüşterekProje Mültecilerle Çalışma Rehberi

Suriyeli mültecilerle çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi projesi.

Mültecilerle Çalışan STK’ların İhtiyaç Analiz Raporu

Suriyeli mültecilerle çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi projesi, İhtiyaç Analizi Raporu.

Sivil Toplum Diyaloğu Mültecilerin Uyumu Projesi Türkiye ve AB Ülkeleri Arasında Karşılaştırma (CFCU – İGAM)

Türkiye ve AB Ülkeleri arasında Karşılaştırma:
Bir Koruma Biçimi olarak Uyum

Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Raporu

Türk Alman Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Murat ERDOĞAN tarafından, Conrad Adenauer Stiftung desteğiyle.

National Report on Turkey: Patterns of Politicization on Refugees and Policy Responses

Damla B. Aksel & Ahmet İçduygu

Türkiye'deki Suriyeliler İle İlgili Kaynakçalar: Sağlık

Eleni Diker

Türkiye'deki Mülteciler Bağlamında Sosyal Uyuma İlişkin Tespit ve Öneriler

Doğuş Şimşek

Mecburiyet, Müzareke, Değişim: Suriyeli Kadınların Çalışma Deneyimleri ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri

Lülüfer Körükmez, İlhan Zeynep Karakılıç ve Didem Danış

Türkiye'deki Mülteciler Bağlamında Sosyal Uyuma İlişkin Tespit ve Öneriler: Sivil Topluma İlişkin

Doğuş Şimşek

Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek – Eğitim Reformu Girişimi

Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı: PISA 2015 Bulguları - Eğitim Reformu Girişimi

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Bulguları 2015

Kapsayıcı Eğitim: Okul Pratikleri, Öğretmen İhtiyaçları

Müge AYAN

Türkiye’de Kapsayıcı Eğitimi Yaygınlaştırmak İçin Politika Önerileri

Işıl Oral

How The Eu And Turkey Can Promote Self-Relıance For Syrıan Refugees Through Agrıcultural Trade?

Kemal Kirişçi

Working with Refugee Children

Jill Rutter

Good Practice Examples In Refugee Hosting In Turkey

Survey Report, Şubat 2020

Gör, Dinle, Yönlendir - Kamu Kurumları Ve STK'lar Arasındaki Yönlendirme Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Konferansı Sonuç Bildirgesi

Kasım 2019

Toplum Katılımı Ve Hesap Verebilirlik (CEA) Saha Analizi

Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları

COVID-19 Salgınına İlişkin Bilgilenme İhtiyacı Çalışması

Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları

Yerel Halkın ve Mültecilerin Tarım ve Hayvancılık Sektöründe İstihdamı Çalıştay Raporu

Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları

Ali'nin Koronavirus Kitabı

Benim Kahramanım Sensin - Hikaye

Çocuk ve Ebeveyn için Ruhsal Destek Rehberi

Çocuklar İçin Psikolojik Sağlamlık

Deniz'in Karışık Kafası - Koronaya Dair Bir Kaygı Hikayesi

Duru'nun Mavi Boyası - Hikaye Kitabı

Farkındalık Etkinlikleri

Temassız Çocuk Oyunları V1

Temassız Oyun

X