Türkiye’nin Her Yerinde YanYana Projesi

“Türkiye’nin Her Yerinde YanYana” Projesi, Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği tarafından, Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Temsilciliği, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DIHAA) desteğiyle, geçici koruma statüsündeki öğrencilerin sosyal uyumunun desteklenmesi, okullaşma ve okula devam oranlarının artırılması amacıyla yürütülmektedir.

1 Aralık 2019 tarihinde başlayan proje faaliyetleri, 20 ay boyunca Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere Türkiye’nin 10 farklı şehrine yayılacaktır.

Türkiye’nin Her Yerinde YanYana Projesi kapsamında;
  • Geçici koruma statüsündeki öğrencilerin Türkiyeli öğrencilerle birlikte eğitim gördüğü ilk ve orta öğretim kurumlarında görevli sınıf ve rehber öğretmenleri tarafından kullanılabilecek Psikososyal Destek Programları, Kutu Oyunları ve Veli Destek Programı gibi sosyal uyumu destekleyici eğitsel araçlar geliştirilmekte,

  • Geçici koruma statüsündeki bireylerin nüfusunun en yoğun olduğu Türkiye’nin 10 ilinde ilk ve ortaöğretim okullarında görev yapan rehber öğretmenlere yönelik eğitimler düzenlenerek proje kapsamında geliştirilen sosyal uyumu destekleyici araçlar öğretmenlerle buluşturulmakta,

  • Genel kamuoyunda farkındalık yaratılması yoluyla sosyal uyum ve içermeye katkıda bulunulmaktadır.

Öğrenciler İçin Psikososyal Destek Programları

İlkokul ve ortaokul öğrencileri olmak üzere iki farklı düzeye hitap eden, deneyimsel öğrenme temelli interaktif etkinliklerden oluşan ve sosyal uyumu güçlendirmeyi hedefleyen Psikososyal Destek Programları geliştirilmiştir. Programların, Uygulayıcı Eğitimlerine katılacak 650 rehber öğretmen aracılığıyla 10 ilde 45000 öğrenciye ulaştırılması planlanmaktadır.

Veli Destek Programı

Sosyal uyum çalışmalarının ancak velilerin varlığı ve katılımıyla sonuca ulaşabileceği bilinciyle, hem farkındalık artırıcı hem de güçlendirici tematik oturumlardan oluşan Veli Destek Programı geliştirilmiştir.  Programın, Uygulayıcı Eğitimlerine katılacak 650 rehber öğretmen aracılığıyla 10 ilde en az 10000 veliye ulaştırılması planlanmaktadır.

Çift Dilli Kutu Oyunları

Oyunun çocuklar için hem öğrenme hem de iletişim ve kaynaşma aracı olmasından yola çıkılarak ilkokul ve ortaokul öğrencileri için 2 ayrı kutu oyunu tasarlanmıştır. Kutu oyunları, 10 ilde yürütülecek Psikososyal Destek Programları kapsamında uygulanacaktır.

Öğretmen Eğitimleri

Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde üçer günlük Uygulayıcı Eğitimleri düzenlenecek, eğitimlere katılan 650 rehber öğretmen saha uygulamaları süresince düzenli süpervizyonlarla desteklenecektir.

Bilinçlendirme Çalışmaları

Toplumsal düzeyde farkındalık yaratmak ve böylece sosyal uyumu desteklemek amacıyla bir kısa film çekilmiştir. Ayrıca, 2021 yılında bir ulusal konferans ve bir basın toplantısı gerçekleştirilecektir.

X