Derneklere Yönelik Eğitim Videoları Erişime Açıldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, derneklere yönelik eğitim videolarını erişime açtı. COVID-19 sebebiyle gerçekleştirilemeyen ve yapılması planlanan eğitimler, Eğitim Dairesi ve MASAK katkılarıyla aşağıdaki başlıklarla derneklere ve vatandaşlara sunulmuştur.

Dernek İş ve İşlemleri Eğitimi

DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) Eğitimi -Vatandaş

Derneklere Yönelik Denetim ve Rehberlik Eğitimi

Derneklere Yönelik İzne Tabi İşlemler Eğitimi

Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi

Daha fazla bilgi için: https://www.siviltoplum.gov.tr/derneklere-yonelik-egitimler

X