Kapsayıcı Eğitim, Kapsayıcı Okullar

Kapsayıcı eğitim anlayışı engelli çocuklara ayrı eğitim vermeyi öngören özel eğitim anlayışına karşıt olarak gelişmiştir. Normlar üzerine kurulu modern eğitim sistemindeki normalin sorgulanışı norm dışı kabul edilenlerin eğitimden dışlandığını göstermiştir. Bu sorgulamalar kapsayıcı eğitim düşüncesinin yolunu açmıştır. Yola çıkış noktası…

Devamı...

Haklar Kapsamında Türkiye’de Mülteci Olmak Üzerine

Zorunlu göç üzerine yazılan pek çok yazıda, edilen sohbetlerde, yapılan hemen hemen tüm tartışmalarda sorulan sorudur: “Peki ya bir gün üzerine hiçbir şey almadan yerini, yurdunu terk etmek zorunda kalırsan?”. Hemen herkesi empati kurarak düşünmeye davet eden bu soru, yaşanan savaşın…

Devamı...

Okul Temelinde Kültürlerarası Yeterlilik ve Kültürlerarası Eğitimi Keşfetmek

Göç ile birlikte ele alınan insan hareketliliği, farklı kültürel geçmişe sahip insanların ve sosyal grupların varlığını aynı kareye indirgeme konusunda doğal bir araya geliş ve birlikte yaşama alanlarını deneyimleme olanaklarını geliştirir. Bu alanlar gündelik yaşam pratiği içinde, farklı mekansal ve…

Devamı...

Mülteci Çocuklarla Çalışan Uzmanlar İçin Öneriler

Bugün Türkiye’de sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar gibi temel hizmetlerden geçici koruma altındaki, şartlı mülteci ya da mülteci çocuklar da faydalanıyor[1]. Çocuk haklarının gerçekleşmesinin temel aracı olan bu hizmetlerden faydalanmak tüm çocukların, dolayısıyla mülteci çocukların da hakkı. Ancak bu…

Devamı...

Türkiye’de Kamp Dışında Kentte Yaşayan Suriyeli Çocukların Eğitimi Üzerine

Zorunlu göç etkisi ile karşılaşmış büyük ve küçük topluluklar için eğitimin kendine yetebilen birey(ler) yetiştirme ve destekleme sürecinde, kişilere yaşam alanlarını yeniden kurgulama imkanı sunduğundan bahsedilebilir. Göçün ilk dönemlerinde nitelikli ve fiziksel kapasitesi iyileştirilmiş eğitim standartlarına ve ortamlarına ulaşmak her…

Devamı...